hydranty zewnętrzne normą

Serwis znalezionych fraz

karolinka *Ta chwila już nie wróci...

Temat: Nowinki techniczne
Hydrant, to urządzenie, które umożliwia pobór wody z sieci wodociągowej do celów gospodarczych oraz przeciwpożarowych. Hydrant posiada zawór i złącze do węża (średnice zależne od zainstalowanej sieci Ø 110, 75, 52, 25). Rozróżnia się hydranty: • zewnętrzne nadziemne i podziemne, ... Do hydrantu podziemnego, wymagany jest stojak hydrantowy jak poniżej, w który wyposażone są samochody pożarnicze. Hydrant zewnętrzny oznaczany jest tablicą informacyjną (wzór poniżej). • wewnętrzne (natynkowe, wnękowe w zależności od sposobu montowania szafek hydrantowych). ...... Hydrant wewnętrzny oznaczany jest tablicą informacyjną (wzór poniżej). ... Wszystkie hydranty muszą posiadać aktualne badania techniczne tj; pomiar ciśnienia, badanie przepustowości. W przypadku hydrantów wewnętrznych, dodatkowe badania muszą posiadać znajdujące się tam węże, co regulują już Polskie Normy (PN) wzorowane na podobnych Unijnych; PN-EN 671-1 – Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym, (niniejsza norma jest oficjalnym tłumaczeniem normy EN 671-1:1994), PN-EN671-2 – Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym (norma jest oficjalnym tłumaczeniem normy EN 671-2:1994) i EN 671-3 – Konserwacja instalacji hydrantów...
Źródło: tpk.fora.pl/a/a,604.htmlTemat: normy przepływu wody w hydrantach zewnętrznych
Potzrebuję normy dopuszczalne przez straż pożarną dotyczące przepływu wody w hydrantach zewnętrznych
Źródło: forumbhp.com.pl/viewtopic.php?t=234